Tjuvholmen Drift

Tjuvholmen Drift bistår deg når du trenger det. Tjenestene omfatter blant annet gartnertjenester, renovasjon, renhold, heisdrift, brannvern, varmeanlegg, ventilasjon, sikkerhet, samt vedlikehold av bygninger og fellesområder.

Service og smil


Les mer om deres tjenester
Tjuvholmen

Tjuvholmen Drift AS forestår sikkerhet og teknisk drift av Tjuvholmen, samt drift av fellesområder for sameiene og seksjonseiere på næring. Selskapet er 100% eid av Selvaag Eiendom AS. Tjenestene omfatter blant annet gartnertjenester, renovasjon, renhold, heisdrift, brannvern, varmeanlegg, ventilasjon, sikkerhet, samt vedlikehold av bygninger og fellesområder.


For driftsrelaterte spørsmål og varlevering, vennligst kontakt:

Tjuvholmen Drift AS
Tjuvholmen allé 8
Tlf. 23 11 88 90
e-post: drift@tjuvholmen.com